maintenance

Sistem kontrole kvaliteta

Esokia uočava greške na Vašim projektima i ispravlja ih!

Krećite se lakše kroz kompleksni digitalni svet uz pomoć Esokije. Mi stavljamo na počasno mesto sistem kontrole kvaliteta koji obično zovemo QA testiranje. Mi prepoznajemo nepravilnosti na Vašim digitalnim projektima, analiziramo ih i ispravljamo bez obzira koja je oblast u pitanju. Greške neće preživeti !

Quality Assurance Testiranje: naša usluga digitalnog testiranja

Mi Vam nudimo uslugu Digitalnog Testiranja koje omogućava identifikaciju svih funkcionalnih, tehničkih i uredničkih nepravilnosti... na svim Vašim web sajtovima i mobilnim aplikacijama. Uz ovu ponudu, štedite vreme, osoblje i garantujete Vašim klijentima kvalitetan proizvod na velikom broju uređaja! Mi imamo stručan tim testera, efikasne tehnologije i potrebne uređaje kako bismo vršili testiranje. 

QA testiranje bez obzira u kojoj se fazi nalazi Vaš projekat

Da li želite da mi realizujemo Vaš projekat? Mi uključujemo ovu uslugu i u naše sopstvene web projekte.
Vaš projekat je već počeo u saradnji sa drugom digitalnom agencijom? Mi takođe realizujemo specifična QA testiranja na zahtev trećih strana. Mi ćemo Vam pomoći da analizirate Vaše digitalne projekte, u kojoj god da su fazi. 

Naša usluga uključuje :

 • izradu slučajeva za testiranje
 • sprovođenje automatskog i ručnog testiranja
 • izveštavanje i nadgledanje u skladu sa stepenom kritičnosti i relevantnim ciljevima

Get in touch

 • Mauritius
 • Madagascar
 • Serbia
 • France
 • +230 46 66 36 7
 • +230 52 52 33 34
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • +261 34 07 203 11
 • +230 52 52 33 34
 • saintolive@esokia.com
 • Iso1809
 • +381 11 36 92 755
 • +230 52 52 33 34
 • mi@esokia.com
 • mi.marijailic
 • +33 1 76 39 02 62
 • +230 52 52 33 34
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • esokia

  Esokia


  4th Floor Orbis Court
  132 St Jean Road
  Quatre Bornes, Maurice

 • esokia

  Esokia


  Golden Business Center, Batiment Akadin
  Morarano, Alarobia
  Antananarivo 101
  Madagascar

 • esokia

  Esokia
  Milovana Glišića 6
  11000 Belgrade
  Serbie

 • esokia

  ESOKIA

  21, rue des Filles du Calvaire,

  Paris,

  France