Web Maintenance

Održavanje Aplikacija Treće Strane

Održavanje aplikacija treće strane (TMA)

Želite li da prepustite održavanje Vašeg web sajta I aplikacije saradnicima?
Esokia nudi prilagođenu TMA ponudu koja će zadovoljiti vaše potrebe.

Održavanje aplikacija treće strane (TMA) je rešenje za održavanje vaše web stranice koje nudi Esokia.

Prezentacija

TMA je outsourcing održavanja web sajta / aplikacija firme koja može biti celovita ili delimična. Esokia nudi održavanje vaših operativnih sistema (web sajtova / aplikacija) nakon njihovog stvaranja kako bi I dalje mogli da odgovaraju vašim potrebama.
Esokia može da održava CMS-ove, kao što su Drupal, WordPress, Prestashop, Sitefinity, ...

Održavanje web stranica je neophodno I uslov je za bilo koji posao, bez obzira na njegov obim.

Izazovi održavanja

Vaša web stranica je otvoren prozor u svet sa značajnim uticajem na percepciju vaših proizvoda ili usluga. Zato je važno da su njen sadržaj, moduli i dodaci ažurirani.

Svakoj kompaniji je potrebno redovno održavanje web stranice kako bi:

 • uvela nove proizvode ili usluge
 • maksimalno povećala svoju poziciju u pretraživačima
 • bila angažovana i stvarala prilike
 • konvertovala i ostvarivala prihod
 • povećala vidljivost, privukla i izgradila lojalnost kupaca

Ključne tačke održavanja

5 stvari je važno za upravljanje održavanjem:

1 → Skalabilnost

 • Dodavanje novih funkcionalnosti
 • Poboljšanje dizajna i korisničkog iskustva
 • Optimizacija aplikacije, web stranice…

2 → Sigurnost

 • Smanjen rizik od sistemskih kvarova
 • Optimalna funkcionalnost uz ažuriranje dodataka i korišćenog softvera

3 → Sloboda

 • Ponovno usmeravanje na osnovnu delatnost preusmeravanjem IT održavanja

4 → Dostupnost i vidljivost

 • Upravljanje greškama radi vidljivosti i pristupa vašim uslugama 24h / 24h

5 → Proaktivnost

 • Savet
 • Kompetentnost
 • Stručnost
 • Revizija

Šta vam mi predlažemo

TMA

Osim korektivnog, preventivnog i skalabilnog održavanja, Esokia pokriva:

upravljanje aktivnostima održavanja putem specijalizovanog softvera

 • Pomoću usluge kontakt centra i izdavanja naloga
  Da biste brzo rešili svoje probleme, uz praćenje vremena i upravljanje nalozima
 • Vođenje i upravljanje aktivnostima
  Mi sprovodimo izveštavanje, operativno i strateško planiranje

sposobnost u održavanju i kontinuitet usluge

 • Ugovor o nivou kvaliteta usluge
  Sa vama definišemo očekivan nivo kvalitet usluge putem odabranih KPI-ja
 • Kontinuitet stručnosti
  Garantujemo vam trajnost naših veština

površne ili manje promene

 • Pomažemo vam u uređivanju i ažuriranju sadržaja

Naša metodologija

Pristup u četiri koraka

Korak 1 - Vođenje usluge

 • Uspostavljanje upravljačkog i strateškog odbora
 • Primena plana o napretku

Korak 2 - Alati za implementaciju

 • Vlasništvo nad rešenjem
 • Definicija organizacije
 • Provera valjanosti procesa
 • Postavljanje udaljenih veza i komunikacijskih alata

Korak 3 - Iskorišćavanje uređaja

 • Obrada sledećih zahteva, definisani proces
 • Mesečno izveštavanje o aktivnostima
 • Poštovanje Ugovora o nivou kvaliteta usluge
 • Kontinuirani plan poboljšanja

Korak 4 - Reverzibilnost

 • Uzdužni zadaci
 • Prenos znanja odabranom timu

Primeri našeg rada

GAC TECHNOLOGY

Francuski lider među softverima za upravljanje voznim parkom.

Web stranica: https://www.gac-technology.com/

 • Uspostaviti tim za upravljanje TMA-om.
 • Dodavanje funkcionalnosti.
   

Get in touch

 • Mauritius
 • Madagascar
 • Serbia
 • France
 • +230 46 66 36 7
 • +230 52 52 33 34
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • +261 34 07 203 11
 • +230 52 52 33 34
 • saintolive@esokia.com
 • Iso1809
 • +381 11 36 92 755
 • +230 52 52 33 34
 • mi@esokia.com
 • mi.marijailic
 • +33 1 76 39 02 62
 • +230 52 52 33 34
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • esokia

  Esokia


  4th Floor Orbis Court
  132 St Jean Road
  Quatre Bornes, Maurice

 • esokia

  Esokia


  Golden Business Center, Batiment Akadin
  Morarano, Alarobia
  Antananarivo 101
  Madagascar

 • esokia

  Esokia
  Milovana Glišića 6
  11000 Belgrade
  Serbie

 • esokia

  ESOKIA

  21, rue des Filles du Calvaire,

  Paris,

  France