Test alternatice
Node JS

Šta je Node.js ?

Node.js platforma se koristi za razvoj aplikacija na strani servera i pruža runtime okruženje i biblioteku različitih JavaScript modula koji pojednostavljuju razvoj web aplikacija. Ovo open-source runtime okruženje može biti pokrenuto na OS, Microsoft Windows i Linuxu.
Ovaj open source framework pod licencom MIT-a izgrađen je na Google Chrome JavaScript V8 motoru. Zbog toga je vrlo brz u izvršavanju svog koda.

Prednosti Node.JS-a

Node.js ima ugrađene module, koji ne zahtevaju dalju instalaciju. Ovi moduli su slični JavaScript biblioteci i unapređuju efikasnost razvoja Vaše aplikacije.


Ključne prednosti :

 • dinamički sadržaj na web stranicama
 • kreira, otvara, piše i uklanja podatke sa servera
 • skupljanje podataka iz formi
 • dodavanje, brisanje i izmena podataka u bazi

Get in touch

 • Mauritius
 • Madagascar
 • Serbia
 • France
 • +230 46 66 36 7
 • +230 52 52 33 34
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • +261 34 07 203 11
 • +230 52 52 33 34
 • saintolive@esokia.com
 • Iso1809
 • +381 11 36 92 755
 • +230 52 52 33 34
 • mi@esokia.com
 • mi.marijailic
 • +33 1 76 39 02 62
 • +230 52 52 33 34
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • esokia

  Esokia


  4th Floor Orbis Court
  132 St Jean Road
  Quatre Bornes, Maurice

 • esokia

  Esokia


  Golden Business Center, Batiment Akadin
  Morarano, Alarobia
  Antananarivo 101
  Madagascar

 • esokia

  Esokia
  Milovana Glišića 6
  11000 Belgrade
  Serbie

 • esokia

  ESOKIA

  21, rue des Filles du Calvaire,

  Paris,

  France