Esokia Web Agency
Team Leader

Team Leader | Iskusni Zend developer

Job location:

Mauritius

Mission:

Kao deo Tehničkog centra upravljaćete projektima za izradu web stranica i digitalnih aplikacija pod odgovornošću tehničkog direktora.

Imaćete sledeće zadatke:

 • Web razvoj na PHP-u i Symfony-u 2 i 3
 • Upravljanje timom programera, pregled koda
 • Interna obuka tima
 • Realizacija tehničkih specifikacija
 • Tehnički testovi

Required skills:

 • Imate najmanje 2 godine iskustva u PHP razvoju i, idealno, u Symfony 2.
 • Kontrolišete sve faze web projekta, php, javascript, html / css, MySQL i Symfony framework.
 • Vi ste samostalni i temeljni, prilagodljivi, brzo reagujete i gradite dobre odnose.
 • Experiment CMS Suite je takođe prednost: Drupal, Wordpress, Magento, PrestaShop itd.
 • Jezici: PHP, MySQL, XHTML, CSS, jQuery, Ajax...

Profile:

 • Vi ste samostalni, ozbiljni, temeljni i dinamični
 • Imate inicijativu, osećaj odgovornosti i organizacije
 • Sposobnost timskog rada i dobre međuljudske veštine

Does this position interests you? Fill out this form and we will contact you as soon as possible.

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.

Get in touch

 • Mauritius
 • Madagascar
 • Serbia
 • France
 • +230 46 66 36 7
 • +230 52 52 33 34
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • +261 34 07 203 11
 • +230 52 52 33 34
 • saintolive@esokia.com
 • Iso1809
 • +381 11 36 92 755
 • +230 52 52 33 34
 • mi@esokia.com
 • mi.marijailic
 • +33 1 76 39 02 62
 • +230 52 52 33 34
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • esokia

  Esokia


  4th Floor Orbis Court
  132 St Jean Road
  Quatre Bornes, Maurice

 • esokia

  Esokia


  Golden Business Center, Batiment Akadin
  Morarano, Alarobia
  Antananarivo 101
  Madagascar

 • esokia

  Esokia
  Milovana Glišića 6
  11000 Belgrade
  Serbie

 • esokia

  ESOKIA

  21, rue des Filles du Calvaire,

  Paris,

  France