Tim koji je 100% mobile, .net i Sitefinity u našoj agenciji u Srbiji 

Serbia Team

Digitalna agencija u Srbiji : prednost iste vremenske zone kao u Francuskoj

Naša digitalna agencija u Srbiji nudi veliki broj prednosti za naše evropske klijente: - Stručne i visoko kvalifikovane inženjere informacionih tehnologija - Istu vremensku zonu kao i u Francuskoj - Prednosti geografske blizine lokacije - Ekonomično i profesionalno okruženje usmereno ka Informacionim tehnologijama. - Adekvatnu telekomunikacionu infrastrukturu - Kulturu zasnovanu na evropskim vrednostima Naša digitalna agencija u Srbiji je specijalizovana za razvoj mobilnih aplikacija, .net i Sitefinity. Ekspertska ekipa je tu da vas prati i savetuje na Vašim projektima.


 

Bojan Kostić Bojan Kostić - izvršni direktor

Bojan Kostić je inženjer informatike i menadžer projekta s višegodišnjim iskustvom u integraciji poslovnih sistema i razvoju softvera. Bojan je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za softverski inženjering. Takođe je bio angažovan kao IT konsultant na raznim projektima e-uprave, a sada je posvećen Esokia timu.

 

Get in touch

 • Mauritius
 • Madagascar
 • Serbia
 • France
 • +230 46 66 36 7
 • +230 52 52 33 34
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • +261 34 07 203 11
 • +261 34 33 547 68
 • tri@esokia.com
 • demari.michel
 • +381 60 40 05 21
 • +230 52 52 33 34
 • bojan@esokia.com
 • bojan.kostic_1
 • +33 1 76 39 02 62
 • +230 52 52 33 34
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • esokia

  Esokia


  4th Floor Orbis Court
  132 St Jean Road
  Quatre Bornes, Maurice

 • esokia

  Esokia


  Golden Business Center, Batiment Akadin
  Morarano, Alarobia
  Antananarivo 101
  Madagascar

 • esokia

  Esokia
  Trg Politika 3, Belgrade,
  Serbia

 • esokia

  ESOKIA

  21, rue des Filles du Calvaire,

  Paris,

  France