l'expertise d'esokia : mobile, technologies, frameworks, CMS
Naša ekspertiza

Esokia je na čelu digitalnih inovacija

Naši stručnjaci su na čelu digitalne inovacije i nude vam svoju ekspertizu u svim domenima!

TECHNOLOGIJE

Mi vrednujemo Vaš sadržaj dajući mu potpunu integraciju. Sve je optimizovano i testirano.

 • PHP 5 - MYSQL
 • XHTML / CSS2 / HTML 5 / CSS3
 • HTML 3/4 (email, newsletter),
 • JS / SASS / Gulp
 • Ajax
 • Microsoft technologije: .NET, C#, Sitefinity

 

FRAMEWORKS

Naše timove čine stručnjaci za PHP ali i JavaScript.

PHP :

 • Symfony 2

 • Silex

 • CodeIgniter

Javascript :

 • JQuery

 • Angular JS

 

CMS

Mi predlažemo našim klijentima CMS koji najviše odgovara projektu i Vašem tehnološkom sistemu koji već postoji.

 • Drupal

 • WordPress

 • Drupal Commerce

 • Magento

 • Prestashop

 • SharePoint

 

MOBILE

Zahvaljujući našoj stručnosti, možete nam sa poverenjem prepustiti Vašu strategiju za mobilni razvoj. Mi smo tu za naše klijente od početne ideje, tokom procesa razvoja sve do završetka Vašeg mobilnog projekta.

 • IOS SDK

 • Android SDK

 • Phonegap (Ionic, Cordova)

 • Titanium

 • HTML 5 – CSS 3

 • JQuery Mobile

Get in touch

 • Mauritius
 • Madagascar
 • Serbia
 • France
 • +230 46 66 36 7
 • +230 52 52 33 34
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • +261 34 07 203 11
 • +261 34 33 547 68
 • tri@esokia.com
 • demari.michel
 • +381 60 40 05 21
 • +230 52 52 33 34
 • bojan@esokia.com
 • bojan.kostic_1
 • +33 1 76 39 02 62
 • +230 52 52 33 34
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • esokia

  Esokia


  4th Floor Orbis Court
  132 St Jean Road
  Quatre Bornes, Maurice

 • esokia

  Esokia


  Golden Business Center, Batiment Akadin
  Morarano, Alarobia
  Antananarivo 101
  Madagascar

 • esokia

  Esokia
  Trg Politika 3, Belgrade,
  Serbia

 • esokia

  ESOKIA

  21, rue des Filles du Calvaire,

  Paris,

  France