Praksa | Digital Communications stažista

Job location:

Mauritius

Mission:

Kao deo tima za web-marketing, aktivno ćete učestvovati u razvoju ove usluge pod odgovornošću menadžera marketinga i komunikacija. Vaši zadaci biće usmereni ka međunarodnim klijentima i kompaniji.
 
Vaša glavna zaduženja su:
 

 • Učestvovanje u izradi i implementaciji SEO strategija
 • SEO revizije: pretraživanje i analiza ključnih reči, analiza i korekcija blokirajućih faktora, definisanje preporuka ...
 • Praćenje: redovna razmena sa klijentom i izveštavanje
 • Upravljanje SEO projektima: implementacija optimizacije (sa našim razvojnim timovima), pisanje optimizovanog uredničkog sadržaja, kampanje za umrežavanje, dnevno praćenje optimizacija
 • Mesečno izveštavanje: izveštavanje o saobraćaju i pozicioniranju ciljanih ključnih reči
 • Učestvovanje u izradi i sprovođenju strategija društvenog umrežavanja (SR)
 • Upravljanje kampanjama koje su sponzorisane na društvenim mrežama
 • Mesečno izveštavanje o društvenim mrežama: Izveštavanje o KPI-jevima i njihovom razvoju

Required skills:

 • Imate iskustvo u SEO / SEA i / ili upravljanju zajednicom
 • Fakultetsko obrazovanje +4 / + 5 iz informatike, ili komunikologije, uz znanje digitalnog marketinga
 • Odličan ste poznavalac alata za SEO analizu (Google Analytics, Google Search Console itd.) I SEA alata (Google AdWords, itd.).
 • Odličan ste poznavalac alata za analitiku na društvenim mrežama (Facebook, Instagram / Twitter / LinkedIn Insights)
 • Posedujete znanje HTML-a i CSS-a
 • Dobro poznavanje Google Drive-a (Slide, Sheet itd.).
 • Interesujete se za pitanja vidljivosti na web-u
 • Odlični ste sa brojevima
 • Lako se snalazite sa uređivačkim delom posla

Profile:

Zato što nas zanima i vaša ličnost:
 

 • Vi ste strastveni prema digitalnom marketingu (mi u Esokiji smo digitalni zavisnici!)
 • Imate dobar smisao za organizaciju, određivanje prioriteta i sposobnost ispunjavanja rokova
 • Radoznali ste i kreativni
 • Vi ste samostalni, dinamični i ozbiljni
 • Gradite dobre odnose i imate sposobnost za rad u timu

 

 

6 мјесеци стажирања

Does this position interests you? Fill out this form and we will contact you as soon as possible.

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.

Get in touch

 • Mauritius
 • Madagascar
 • France
 • Serbia
 • +230 46 66 36 7
 • +230 52 52 33 34
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • +261 34 07 203 11
 • +261 34 33 547 68
 • tri@esokia.com
 • demari.michel
 • +33 1 76 39 02 62
 • +33 7 86 12 32 95
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • +381 60 40 05 21
 • +230 52 52 33 34
 • bojan@esokia.com
 • bojan.kostic_1
 • esokia

  Esokia


  4th Floor Orbis Court
  132 St Jean Road
  Quatre Bornes, Maurice

 • esokia

  Esokia


  Golden Business Center, Batiment Akadin
  Morarano, Alarobia
  Antananarivo 101
  Madagascar

 • esokia

  ESOKIA

  38 Rue de Berri, 75008

  Paris,

  France

 • esokia

  Esokia
  Trg Politika 3, Belgrade,
  Serbia