App Development
Android SDK

Android SDK

Za native Android razvoj, Esokia radi sa Android Studiom koji je postao službeni IDE za Android. Razvijen na popularnoj IDE InteliJ IDEA Java, Android Studio ima IDE potpuno posvećen razvoju Androida. Ima intuitivan i jednostavan interfejs za programere i time štedi puno vremena.

Android je najčešće korišćen mobilni operativni sistem na svetu. Kao rezultat, Google posebnu pažnju posvećuje razvoju paketa za razvoj softvera (SDK).

Android SDK je komplet za razvoj softvera za Android koji omogućava stvaranje aplikacija na platformi istog naziva. Aplikacije razvijene u sklopu SDK za Android koriste Java programski jezik i izvode se na integrisanoj virtualnoj mašini Dalvik.

Zašto treba koristiti Android SDK ?

SDK obično uključuje alat za uklanjanje grešaka, integrisano razvojno okruženje (IDE) ili korisnički priručnik koji olakšava razvoj softvera. Poboljšanja Android SDK-a idu ruku pod ruku s celokupnim razvojem Android platforme. 

Nekoliko primera alata koji su integrisani u Android SDK

Android SDK sadrži primere izvornog koda projekata u svojim paketima, alate za razvoj, emulatore, debugger-e, API dokumentacije za Android, turorijale i biblioteke koje nude idealno razvojno okruženje za Android aplikacije. Evo primera nekih alata za Android SDK. 

Android Debug Bridge

Android Debug Bridge (ADB) je alat koji je uključen u paket Android SDK. Sastoji se od programa na strani klijenta i na strani servera koji međusobno komuniciraju. 

Fastboot

Fastboot je alat za dijagnostiku protokola koji je uključen u paket SDK koji se uglavnom koristi za flash, izmenu ili prepisivanje particija putem USB veze na računaru. 

Android NDK

Biblioteke napisane u C / C + + jeziku mogu da se sastave uz pomoć NDK izvornog razvojnog paketa. Android NDK omogućuje Java pozive tim bibliotekama upotrebom Dalvikove virtuelne mašine. 

Get in touch

 • Mauritius
 • Madagascar
 • Serbia
 • France
 • +230 46 66 36 7
 • +230 52 52 33 34
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • +261 34 07 203 11
 • +261 34 33 547 68
 • tri@esokia.com
 • demari.michel
 • +381 60 40 05 21
 • +230 52 52 33 34
 • bojan@esokia.com
 • bojan.kostic_1
 • +33 1 76 39 02 62
 • +230 52 52 33 34
 • contact@esokia.com
 • demari.michel
 • esokia

  Esokia


  4th Floor Orbis Court
  132 St Jean Road
  Quatre Bornes, Maurice

 • esokia

  Esokia


  Golden Business Center, Batiment Akadin
  Morarano, Alarobia
  Antananarivo 101
  Madagascar

 • esokia

  Esokia
  Trg Politika 3, Belgrade,
  Serbia

 • esokia

  ESOKIA

  21, rue des Filles du Calvaire,

  Paris,

  France